Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε για να προσφέρει πληροφόρηση σχετικά με ουρολογικές - ανδρολογικές παθήσεις, που συχνά απασχολούν το ευρύ κοινό. Επίσης περιγράφει αδρά τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες ουρολογικές πράξεις.

Σκοπός μας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση έναντι ορισμένων ασθενειών, γεγονός που ενδέχεται να αποβεί σωτήριο για τη ζωή ή να βελτιώσει την ποιότητά της.

 

Το Ουροποιητικό Σύστημα

Το Ουροποιητικό Σύστημα

 

 Με φιλικούς χαιρετισμούς

Κάβουρας Αδαμάντιος
Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος