ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

   
Διερεύνηση Παθήσεων ουροποιητικού
 
   
Λιθίαση Ουροποιητικού
 
 
Ανδρική Υπογονιμότητα
 
 
Στυτική Δυσλειτουργία - Έγχρωμο Doppler
 
   
Γυναικοουρολογικές Παθήσεις
 
   
Παιδοουρολογικές Παθήσεις
 
   
Βιοψίες Προστάτη με χρήση υπερήχων
 
   
Κυστεοσκόπηση
 
   
Ουροροομέτρηση
 
   
   
Διαδίκτυο